Hemsida.fi

Du är här:

Om Hemsida.fi

Hemsida.fi erbjuder snabb och enkel HTML-webbhosting så att du smidigt kan komma igång med dina första hemsidor!
Tjänsten är ursprungligen tänkt att användas av skolsektorn i undervisningssyfte, så att elever och studerande behändigt kan publicera sina webbsidor på internet.
Tjänsten är gratis att använda, och vi erbjuder följande:

  • 10MB utrymme
  • Eget subdomän (NAMN.hemsida.fi)
  • Online filhanterare
  • Uppladdning av filtyperna HTML, HTML, JS, CSS och bilder
  • Inga annonser eller reklam visas på sidorna
Tag kontakt vid frågor eller kommentarer.